بازدید از کارخانه های رومانی

  • بازدید فعالان آلمانی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از کارخانه ...

    جمعی از فعالان آلمانی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، روز یکشنبه هفتم آبان ماه، از کارخانه شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا بازدید کردند.

  • Get Solutions & Quotation

    پست های مرتبط